Persondatapolitik

Persondatapolitik

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER


1 BAGGRUND

1.1 Den 25. maj 2018 er EU’s persondataforordning trådt i kraft og udgør sammen med Databeskyttelsesloven en regulering af behandling af personlige oplysninger.

1.2 Dette dokument indeholder oplysninger om, hvorledes Vejle Sportsmassage v/Kim Palm, CVR-nr. 33 30 35 64 (herefter ”Vejle Sportsmassage”) behandler og registrerer dine personlige oplysninger (”Politik(ken)”). På www.vejlesportsmassage.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2 DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Vejle Sportsmassage er den dataansvarlige i relation til de personoplysninger, der behandles i forbindelse med vores arbejde og samarbejdsrelationen.

2.2 Vejle Sportsmassage er en enkeltmandsvirksomhed, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 33 30 35 64.

2.3 Vejle Sportsmassage kan kontaktes som følger:

Med almindeligt brev:
Vejle Sportsmassage v/Kim Palm
Tusindfryd 12
8700 Horsens

Pr. e-mail: vejlesportsmassage@gmail.com

Pr. telefon:
+45 22 74 18 97

2.4 Din dataansvarlige fysiske kontaktperson vil være Kim Palm.

 

3 MODTAGNE OPLYSNINGER

3.1 Når du er kunde hos Vejle Sportsmassage, ansat hos, eller på anden vis repræsenterer, en kunde hos os, behandler vi diverse almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger fra dig i form af bl.a. navn, titel, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads samt øvrige personoplysninger, som du meddeler os. Når den virksomhed, du er ansat hos, er kunde ved Vejle Sportsmassage, behandler vi almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger om dig i form af de kontaktoplysninger, som du meddeler os i forbindelse med booking eller gennemførelse af en tid.

4 FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Som kunde, ansat hos kunder eller repræsentant for kunder, herunder potentielle kunder sker behandlingen af dine personoplysninger som led i bookingen og i overensstemmelse med bookingens formål herunder, oprettelse af dig og/eller den virksomhed, du er ansat hos, i bookingsystemet, fremsendelse af bekræftelse på bookingen, rådgivning, besvarelse af spørgsmål og overholdelse af bogføringsloven.

4.2 Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysningerne fremgår af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra c.

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

5.1 Vores behandling af personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med vores interne retningslinjer samt personaleinstruks i medfør af Databeskyttelsesloven. Dette indebærer blandt andet, at vi som udgangspunkt ikke opbevarer personoplysninger, og såfremt dette er nødvendigt, sikrer vi, at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk. Derudover vil alene de relevante personer, der er direkte eller indirekte er knyttet til den konkrete opgave have adgang til personoplysningerne.

6 MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1 Som led i vores arbejde kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, IT-support, hosting af data og bogholderi, samt eventuelle andre, som bistår os med behandlingen.

 

6.2 Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder og andre i det omfang, at det sker som led i behandlingen eller i øvrigt er nødvendigt for håndteringen af din behandling. Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til revisorer til brug for udarbejdelse af regnskaber og til brug for revision.

7 ONLINE BOOKING

7.1 Vejle Sportsmassage har et samarbejde med Google-integrationen, Firebase, der varetager hjemmesiden og online bookingsystem.

7.2 Firebase er underlagt Googles ”Privatliv og vilkår”, hvorfor der henvises hertil. Privatliv og vilkår findes på https://policies.google.com/privacy?hl=da

7.3 Googles samarbejdspartnere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

8 DINE RETTIGHEDER

8.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Vejle Sportsmassages behandling af oplysninger om dig, herunder:

- Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Vejle Sportsmassage behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Du har altid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Sportsmassages behandling af dine personoplysninger.

- Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9 OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

9.1 Vi vil opbevare dine oplysninger, indtil din booking er gennemført og så længe dine oplysninger kan have relevans for en efterfølgende behandling, der udspringer heraf. Dine oplysninger vil dog blive slettet senest ved din sidste behandling

10 KLAGE TIL DATATILSYNET

10.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Vejle Sportsmassage behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

11 OPDATERING AF DENNE POLITIK

11.1 Vi gennemgår regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside www.vejlesportsmassage.dk sammen med en opdateret version af Politikken.

11.2 Denne Politik er senest opdateret den 31. marts 2021.